Начало » Продукти » Пожарогасителен прах COBRA BC 30%

Пожарогасителен прах COBRA BC 30%

Основни съставки %:  Калиев сулфат: 30±1,5; Калциев карбонат: 76±3

Цвят: Бял

Влага %: <0,25

Насипна маса,g/cm3: 0,97±0,07

Ситов анализ, % /Изпитан съгл. Приложение В, метод 1/

Частици под 40 μm – 84 ± 8

Частици под 63 μm – 92 ± 8

Частици под 125 μm – 95 ÷ 100

Температурна устойчивост, 0°C: – 60° С ÷ 140°С

Съвместимост с пяна: Съвместим

Твърди частици: Няма

Гасителна ефективност: Отлична

Изпратете запитване