Начало » Продукти » Пожарогасителен прах COBRA ABC 20%

Пожарогасителен прах COBRA ABC 20%

Основни съставки,%: Моноамониев фосфат 20±2

Амониев сулфат: 64 ÷ 74

Цвят: жълт/син

Влага,%: <0,25

Насипна маса,g/cm3: 0,90±0,07

Ситов анализ, % /Изпитан съгл. Приложение В, метод 1/    

Частици под 40 μm: 58 ± 8

Частици под 63 μm: 70 ± 8

Частици под 125 μm: 93 ± 5

Температурна устойчивост, 0°C    - 60° С ÷ 80°С

Съвместимост с пяна: Съвместим

Твърди частици: Няма

Гасителна ефективност: Много добра

Изпратете запитване